i

Hos internet butikken LavprisKoekken.dk bestræber de sig på, at have markedets bedste priser på de respektive varer. Der er mange ting som spiller ind under prisfastsættelsen, derfor ændres vores priser meget ofte. Det kan skyldes bl.a. valutaændring, afgiftsændring udsolgte varer mm. Hvis du ser en vare hos os den ene uge så er varens pris ikke nødvendigvis den samme næste gang du ser den(Efter en uges tid+).

Hvis du overvejer at købe et produkt hos os og opdager, at du kan få samme vare hos en anden webshop, ja så fortvivle ikke, så matcher vi deres pris. Vi giver nemlig pris garanti på alle lagervarer.
Skulle du derimod have købt en vare hos os, og du herefter ser, at varen er blevet nedsat kan du kontakte os og få refunderet prisnedsættelsen i helt op til 20 dage efter du har købt din vare hos os.

Regler for prisgaranti

Prisgarantien gælder ikke for slagtilbud, kø tilbud bestillingsvare mm. Garantien dækker heller ikke hvis hensigten med varerne er til videresalg. Alle danske webshops, der bliver styret i Danmark er under vores prisgaranti ordning, så finder du et billigere tilbud på en tysk webshop som har til huse i Tyskland, gælder ordningen ikke.
Webshoppen du evt. skulle finde en billigere vare hos, skal have varen klar til levering, og ikke en vare som først skal bestilles hjem.
For at få prisgarantien, skal du kunne dokumentere, at varen kan erhverves billigere et andet sted. Måden du kan gøre dette på er ved, at tage et ”print-screen” af varen, som skal indeholde pris, dato og webshoppens navn. Du kan evt. tage flere print-screen hvis nødvendigt.

Hvis du er i tvivl om du har ret til prisgarantien, så tag kontakt på LavprisKoekken.dk

Brug for flere info? Gå til FAQ forsiden